برگزاری کارگاه آموزشی در مادیران

🔴برگزاری کارگاه آموزشی در مادیران

🔹کارگاه آموزشی مدیریت رفتار توان‌یاب در شرکت مادیران برگزار شد.

🔺به گزارش شبکه لوازم خانگی، در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی اهمیت آموزش به درستی درک نشده است اما برای مدیران برخی مجموعه‌ها، آموزش و مهارت‌آموزی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.